Serbian Translations

Special thanks to Zorica Djergovic-Joksimovic for contributing the information for this page.

Subato by Ian McEwan (Serbian)

Geometrija Tela (Between the Sheets), trans. Arijana Božović and Borivoj Gerzić, Paideia, Beograd.

Betonski vrt (The Cement Garden), trans. Ivan Matkovic, Znanje, Zagreb, 1984.*

Uteha stranaca (The Comfort of Strangers), trans. Ljubica Damjanov, Oktoih, Titograd, 1991.

Crni psi (Black Dogs), trans. Željka Jovanovic, "Filip Višnjic", Beograd, 1998.

Amsterdam (Amsterdam), trans. Raša Sekulovic, Paideia, Beograd, 1999 and 2007.

Iskupljenje (Atonement), trans. Arijana Božović, Paideia, Beograd, 2003.

Sanjar (The Daydreamer), trans. Arijana Božović, Paideia, Beograd, 2006.

Subota (Saturday), trans. Arijana Božović, Paideia, Beograd, 2006.

Solar, trans. Arijana Božović, Paideia, Beograd.

Čezil Bič (On Chesil Beach), trans. Arijana Božović, Paideia, Beograd.


Book-Length Criticism

Ijan Makjuan: polifonija zla

Ijan Makjuan: polifonija zla. Geopoetika, 2009. ISBN: 9788676662043

Abstract from the Publisher: Ian McEwan has demonstrated a remarkable interest in the problem of evil from the very beginning of his writing career. yet, he is not focused on the anthropology of evil but is primarily attracted to the epistemology of evil and the presentation how this encounter is reflected upon the lives of his protagonists. The structure of McEwan's novels is based on the process of initiation which his naive and inexperienced characters have to undergo. This initiation brings them the newly acquired maturity. As the nine analyzed novels (The Cement Garden, The Comfort of Strangers, The Child in Time, The Innocent, Black Dogs, The Daydreamer, Enduring Love, Amsterdam, and Atonement) show, love proves to be the only force which can bring atonement and rebirth. Purchase online from Geopoetika


Excerpts

Uteha stranaca (excerpts from The Comfort of Strangers), trans. Ljubica Damjanov, Polja, Novi Sad, No 345-357, 1987-1988.

"Dete u pravi cas" (excerpt from The Child in Time), trans. Lajco Imric, Rukovet, Subotica, 35, 1989, knj. 75, 3, pp. 303-312.

"Crni psi" (excerpt from Black Dogs), trans. Željka Jovanovic, Profemina, Beograd, br. 7, 1996, pp. 215-254.

"Crni psi" (excerpt from Black Dogs), trans. Željka Jovanovic, Profemina, Beograd, br. 8, 1996, pp. 245-274.


Stories

"Geometrija prostora" ("Solid Geometry"), trans. David Albahari, Gradac, Cacak, 1979, VI, 26-27, pp. 90-99.

"Izmedu caršava" ("In Between the Sheets"), trans. David Albahari, Letopis Matice srpske, Novi Sad, 1980, CLVI, knj. CDXXV, 2, pp. 268-280.

"Subota, mart 1991" (the first part of the story "Two Fragments: Saturday and Sunday, March 199-"), trans. David Albahari, Gradina, Niš, 1982, XVII, 5, pp. 57-63.

"Geometrija prostora" ("Solid Geometry"), trans. David Albahari in Albahari, David, ed., Savremena svetska prica, 2 books, Prosveta, Beograd, 1982.

"Razmišljanja jednog izdržavanog majmuna" ("Reflections of a Kept Ape") in Todorovic, Gordana B., ed., Nova engleska pripovetka, Srpska književna zadruga, Beograd, 1982.

"Poslednji dan leta" ("Last Day of Summer"), trans. Gordana B. Todorovic, Pismo, Zemun, 1985, 01, pp. 5-14.

"Psihopolis" ("Psychopolis"), trans. David Albahari, Pismo, Zemun, 1985, 01, pp. 23-36.

"Razgovor s ?ovekom iz ormara" ("Conversation With a Cupboard Man"), trans. Gordana B. Todorovic, Pismo, Zemun, 1985, 01, pp. 14-23.

"Leptiri" ("Butterflies"), trans. Branislav Kovacevic, Letopis Matice srpske, Novi Sad, 1986, 162, 437, 6 (jun), pp. 868-880.

"Mrtvi svršavaju" ("Dead as They Come"), trans. Branislava Kuburovic, Stvaranje, Cetinje, god. 45, br. 5-6, 1990, pp. 480-495.

"Prva ljubav, poslednji obredi" ("First Love, Last Rites"), trans. Ivana Mikovic, Rec, god. 4, br. 29, 1997, pp. 57-61.

"Maternji jezik: Hvala ti, Rouz, na tome" ("Mother Tongue"), trans. Arijana Božovic from The Guardian, Danas, 12-13. april 2003, pp. XII-XIII.


Plays

"Rodendanska proslava Džeka Flija" ("Jack Flea's Birthday Celebration"), trans. Ljubica Damjanov, Ovdje, god. 22, br. 262-263, 1990, pp. 30-35.


Interviews

Gaspari, Vesna, "Metafore za sve relacije: razgovor sa Jan Mekjuenom", Gradina, Niš, 1982, XVII, 5, pp. 88-106.

B. T. (ed.), "Intervju - Jan Mekjuen: Rušenje tabua i mirenje sa smrcu", Naša borba, 3-4. oktobar 1998, p. III.

Milincic Jelena and Ljubinka, "Intervju: Jan Mekjuan …: Ljudska moc mora biti ogranicena", Knjige, Beograd, god. I, br. 2, decembar 1998, pp. 2-3.

Šuvakovic, Zorana, "Sve globalne subote", Politika, Beograd, god. 102, br. 32841 (11. april 2005), p. 16.


Reviews, Interviews, and Criticism

Anonymous, "Jan Mekjuen", Gradac, Cacak, 1979, VI, 26-27, pp. 117-118.

Anonymous, "Jan Mekjuen", Gradina, Niš, 1982, XVII, 5, p. 86.

Kamenski, Branka, "Izgubljena šansa: Ian McEwan: Betonski vrt", Danas, Zagreb, 1984, 125, p. 56.*

Petkovic, Radoslav, "Crne knjige za mladež: Jan Mek Juen: Betonski vrt (Znanje, Zagreb, 1984)", Književna rec, Beograd, 10. 10. 1984, XIII, 242, p. 11.

N. B., "Jan Mek Juen: Betonski vrt", Letopis Matice srpske, Novi Sad, 1985, CLXI, knj. CDXXXV, 2, pp. 313-314.

D. A., "Beleške o autorima", Pismo, Zemun, 1985, 1, pp. 170-171.

Andic, Branko, "Ian McEwan, The Child in Time, Jonathan Cape, London, 1987", Pismo, Zemun, br. 12, zima 87/88, p. 252.

Albahari, David, "Zaludna uteha", Borba, Beograd, god. 69, br. 361, 26. 12. 1991, p. 5.

Kociševic, Dragan, "Anatomija izgubljene ravnoteže", Književna rec, Beograd, god. 21, br. 392, 25. 3. 1992, p. 11.

Pisarev, Dorde, "Ne verujte strancima!", Dnevnik, Novi Sad, god. 51, br. 16360, 16. 5. 1992, p. 14.

Ribnikar, Vladislava, "Obnavljanje zla", Borba, Beograd, god. 70, br. 248, 3. 9. 1992, pp. 14-15.

B. T., "Ljubav i opsesija, njena mracna bliznakinja", Naša borba, Beograd, god. 4, br. 1166, 22. 4. 1998, p.11.

Rosi?, Tatjana, "Domaci uljezi i drugi duhovi", Naša borba, "Svet knjige", Beograd, god. 4, br. 1260/1261, 25-26. jul 1998, pp. II-III.

Božovic, Gojko, "Obnova društvenog romana", Reporter, 6. oktobar 1999, p. 42.

"Prevareni ste!", trans. Biljana Vasic from The Guardian, Vreme, Beograd, 16. oktobar 1999, pp. 47-48.

Dakovic, Nenad, "Milenijumska simfonija", NIN, 19. avgust 1999, pp. 45-46.

Dergovic-Joksimovic, Zorica, "Recepcija engleske književnosti: slucaj Makjuan", Filološki pregled, XXX, 1, Beograd, 2003, pp. 119-131.

Dergovic-Joksimovic, Zorica, "Prikazi dela Ijana Makjuana u našoj periodici", Filološki pregled, XXXI, 1-2, Beograd, 2004, pp. 171-182.


*NB: The Zagreb (Croatia) edition of The Cement Garden and Branka Kamenski's article are included in this list since at the time both Croatia and Serbia, now separate states, were part of the then Yugoslavia and materials published in Croatia were available in Serbia and vice versa.

© 2002-present, Ian McEwan Website | All right reserved | Disclaimer

Visit Ian McEwan on Facebook: